Biuro Aktywności Społecznej

Urząd Miasta Bydgoszczy

Biuro Aktywności Społecznej

Dzień dobry, jak mogę pomóc?

8:21

messenger_opener

Senioradę organizuje Miasto Bydgoszcz

Dziękujemy wszystkim partnerom, którzy włączają się w to otwarte przedsięwzięcie i oferują moc atrakcji dla juniorów i seniorów. Poniżej przedstawiamy listę partnerów z 2022 roku.

Partnerzy Bydgoskiej Karty Seniora 60+

Karta uprawnia do zniżek w wielu punktach handlowych i usługowych. Istnieje jej metropolitalna edycja, wydawana mieszkańcom gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz.

komora tlenowa Normobaric for Life w Osielsku

Osielsko, ul. Słoneczna 21

Sponsor nagród XII Przemarszu Kapeluszowego  

Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku 

Bydgoszcz, ul. Gdańska 173-175

Sponsor nagród XII Przemarszu Kapeluszowego  

AFALOG Centrum Neuroterapii 

Bydgoszcz, Al. Powstańców Wlkp. 24/1A

Sponsor programu Seniorady.

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „FLANDRIA”

Bydgoszcz, ul. Świętojańska 6

RSponsor programu Seniorady.

Amplifon Poland profilaktyka słuchu

Bydgoszcz, ul. Focha 4, ul. Skarżyńskiego 5a

Sponsor programu Seniorady.

Klub Organic Fitness BALATON

Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej Curie 33

Sponsor programu Seniorady.

Partnerzy instytucjonalni

bo dobra współpraca popłaca!

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

w Bydgoszczy

Park Kultury w Bydgoszczy

Młyny Rothera

Miejskie Centrum Kultury

w Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe 

im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2

w Bydgoszczy

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1

w Bydgoszczy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bydgoszczy

DOL-BY  Klub Brydżowy

Michał Dolny

Organizacje społeczne

Które otrzymały dofinansowanie z Miasta Bydgoszcz i wzięły na siebie zasadniczą część pracy przy konstruowaniu programu Seniorady.

Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka

Stowarzyszenie Różowa Wstążeczka działa od 2003 r. prowadząc działalność dotyczącą profilaktyki i ochrony zdrowia oraz aktywnie wspierają osoby potrzebujące, w tym w szczególności kobiety dotknięte chorobą nowotworową raka piersi. Wspierając amazonki, organizacja realizuje wiele projektów, w tym nagradzanych i cenionych przez kompetentne gremia. Od 4 lat Stowarzyszenie poszerzyło działalność o tematykę senioralną, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia przy organizacji eventów plenerowych, szkoleń, warsztatów i kampanii informacyjnych.

Polska Fundacja Diagnostyki Osteoporozy

Organizacja powstała z inicjatywy upowszechniania dostępu do specjalistycznych badań densytometrycznych oraz pomocy w takich obszarach jak: działanie na rzecz ochrony i promocji zdrowia, wspieranie edukacji zdrowotnej, promowanie aktywności ruchowej osób starszych, edukacji i profilaktyki, a także wspierania wolontariatu. Działania diagnostyczne w czasie pandemii Covid-19 były realizowane bez przeszkód, choć w ograniczonej liczbie. W samym jednak 2019 roku z usług mobilnej diagnostyki skorzystało ponad 50 tyś osób.

Europejskie Centrum Sportówi Ratownictwa

Misją Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie działań społecznych oraz współpraca z innymi podmiotami na rzecz ratownictwa, edukacji i rozwoju aktywności oraz integracji społecznej na rzecz społeczności lokalnej a także regionalnej. Podstawowymi celami Stowarzyszenia są: rozwój aktywności fizycznej, integracja społeczna oraz ochrona i promocja zdrowia. Stowarzyszenie powstało w 2013 roku. Od blisko 4 lat zajmuje się szeroko pojętą aktywizacją, w szczególności osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych oraz grup zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Od 2017 roku aktywnie współpracuje z placówkami dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, realizując dla podopiecznych zajęcia specjalistyczne, integracyjne i animacyjne.

Fundacja 12 Kamienica

Na „mapie” bydgoskiego trzeciego sektora istnieje od 2013 r., realizowała w latach poprzednich projekty takie jak „Artystyczna Kamienica. Dni Bydgoskich Przemysłów Kreatywnych”, „Akademia Bydgoskiego Rzemiosła - artystyczne spotkania z rzemiosłem, handmade'm i design'em na Szlaku TeH2O”, czy sztandarowy „Senior w centrum”. Bydgoskie środowisko kreatywne zna 12 Kamienicę z woli współpracy i otwartości na różne dziedziny sztuki i rzemiosła. Realizując jednocześnie klub „Senior w Centrum”, klub rodziców „Małe Kroczki” oraz, nieprzerwanie od lat, upowszechniając czytelnictwo wśród dzieci – organizacja należy do jednej z aktywniejszych na polu łączenia pokoleń, dziedziny sztuki, rodzajów aktywności – ogólnie rozumianego dialogu.

Stowarzyszenie Feliks

Stowarzyszenie powstało jesienią 2020 r. Celem jego działań jest m.in. wspieranie organizacji pozarządowych, promocja inicjatyw aktywizujących seniorów, wspieranie inicjatyw zmierzających do rozwoju edukacji, hobby, kultury, sportu, oświaty i wychowania, a także popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa oraz promowanie kultury regionu. Członkinie Stowarzyszenia zaangażowane są w prowadzenie punktu informacyjnego „Welcome Desk” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, od początku jego funkcjonowania przy ul. Gdańskiej 5. Stowarzyszenie zorganizowało 20 wystaw prac plastycznych w salach BCOPW. Ponadto działa aktywnie w sferze muzycznej, mając w swym portfolio m.in. "Wieczór kolęd w BCOPW", spotkania muzyczne dla dzieci: "Muzyczne podróże małe i duże" i "Kolorowy świat muzyki" oraz koncerty dla seniorów.

Fundacja Aktywny Warsztat

Fundacja Aktywny Warsztat to przestrzeń do wspólnych działań, kreatywności i rozwoju. Organizacja oferujemy mieszkańcom Bydgoszczy i okolic dostęp do wyposażonego w profesjonalne narzędzia i elektronarzędzia warsztat. Inicjuje wydarzenia, które łączą pokolenia i stwarzają okazję do wymiany doświadczeń oraz praktycznych umiejętności. Pokazują jak wiele jest w obecnych czasach sposobów samorealizacji: „seniorów chcemy wyciągnąć z domów, aby pokazali co potrafią a młodzież zachęcić do nauki”. W warsztacie spotkać można pedagogów, muzyków, instruktorkę jogi śmiechu, filmowica, fotografa, serwisanta elektronarzędzi i dwóch drewnolubnych. I tylko im Ciebie brak ;) Zapraszamy!

Fundacja Duende Flamenco

Głównym celem fundacji jest promowanie przedsięwzięć kulturalnych związanych z kulturami i tradycjami narodów świata, w szczególności kultury flamenco, hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Fundacja przez kilka lat była organizatorem jednego z największych festiwali flamenco w Polsce - Międzynarodowego Festiwalu Duende w Poznaniu.Organizacja prowadzi także szeroką działalność edukacyjną, organizując audycje muzyczne, koncerty, prowadząc szkołę tańca dla miłośników sztuki flamenco. Wraz z bydgoskim środowiskiem seniorów stworzyła kilka spektakli muzyczno-teatralnych: „Juntos zaczy razem”, „Kartki z kalendarza czyli zambomba flamenca”, czy nawiązujący do malarstwa hiszpańskiego przełomu XIX i XX w. „Los colores y los sonidos del flamenco”.

Stowarzyszenie Prometeja

Już od 18 lat działania Prometei opierają się głównie na wspieraniu, integrowaniu i aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. To zespół pedagogów, animatorów, psychologów, coachów, terapeutów uzależnień i psychoterapeutów. Na koncie sukcesów – kilkanaście projektów skierowanych do różnych grup społecznych, różnych pokoleń w ramach spotkań świetlicowych, integracyjnych, programów terapeutycznych i edukacyjnych, prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej i punktu konsultacyjnego. Aktualnie Stowarzyszenie realizuje trzecią edycję projektu „Zacznij teraz”, projekt „Młodzieżowi Liderzy Profilaktyki” a także oferuje ciekawe propozycje idealnie wpisujące się z charakter bydgoskiej Seniorady.

Fundacja Równik

Fundacja działa od 2019 roku z siedzibą w Łochowie. W krótkim, jednak wyjątkowym czasie zdobyła ogromne doświadczenie w kształtowaniu wśród seniorów oraz osób niepełnosprawnych, w szczególności z dysfunkcją wzroku, kompetencji cyfrowych. Dzięki udziałowi w dużych, ogólnopolskich programach granowych, rozbudowała infrastrukturę i stworzyła zaplecze, w tym programowe i kadrowe, do prowadzenia szerokiego wachlarza szkoleń komputerowych, z których znaczącej i interesującej części skorzystać można w ramach bydgoskiej Seniorady. 

Fundacja Ładowarka

Młoda, działająca od 2019 roku fundacja prowadzi Kawiarnię Obywatelską we Włocławku i kreuje szereg inicjatyw społecznych, mających na celu integrację, aktywizację i rewitalizację lokalnej społeczności poprzez działania warsztatowe, spotkania, muzykę, kulturę i inne działania o charakterze kulturalnym. Kreatywne przedsięwzięcia, w tym niesztampowe wykorzystywanie miejskich przestrzeni, wywołują pozytywne emocje wśród uczestników wydarzeń kulturalnych i zmieniają postrzeganie miasta. Fundacja działa także w szerokiej tematyce lokalnej historii oraz edukacji.

Stowarzyszenie Klub "Marzenie" 50+

Klub działa od 2015 roku na rzecz osób w wieku 50+. Prowadzi miejsce spotkań dla seniorów w Fordonie w formie klubu stacjonarnego. Członkowie organizują wystawy, spotkania tematyczne i okolicznościowe, potańcówki i spotkania patriotyczne. W ramach promocji zdrowego stylu życia Stowarzyszenie organizuje spotkania z dietetykami i instruktorami wychowania fizycznego. Krzewi wśród seniorów turystkę i krajoznawstwo. Społeczność Klubu aktywnie angażuje się z życie społeczne miasta, w szczególności osiedla Fordon, z którym jest związana od początku. Integracja społeczna, aktywizację seniorów, edukacja i budowanie lokalnej tożsamości - to główne wyzwania Kluby na przyszłość.